INTRO ON TOP  Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi !

BẢNG BÁO GIÁ MÁY BƠM ĐIỆN PENTAX-ITALY NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG 2016

BẢNG BÁO GIÁ MÁY BƠM ĐIỆN PENTAX-ITALY NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG 2016
SKU: 2687
Số lượng

0982424164

Sẽ có tại nhà bạn

Từ 3 đến 5 ngày làm việc

 • Chi tiết sản phẩm Giao hàng toàn quốc
 • Chi tiết sản phẩmĐổi trả sản phẩm
 • Chi tiết sản phẩm THANH TOÁN
  Hỗ trợ nhiều ngân hàng
 • Chi tiết sản phẩm HỖ TRỢ MUA NHANH
  0982 424 164 - 0932 633 552
  từ 7:30 - 17:00 mỗi ngày

   


                                        CÔNG TY TNHH TM VÀ DV AN TOÀN NHƯ Ý                                         
     
     50/27 Goø Daàu - P. Taân Quyù - Q. Taân Phuù - Tp. HCM      
Tel: 08.62693356  -  Fax: 08.62673429      
Email: nhuy.pccc@yahoo.com  -  www.thegioiantoan.vn      
                 
  Made in Italy              
STT Moden HP Q (m3/h) H (m)  ITALY 
 
   
  Bơm đầu Inox              
1 INOX 80/50 230-50 0.8 0.6 - 2.4 48.5 - 4 4,970,000      
2 INOX100/50 230-50 1 0.6 - 3 50 - 21 5,090,000      
  Bơm ly tâm dân dụng        
       
   
 
     
 
   
3 CD68-CM 160/00 230-50 1.5 1.2 - 6.6 40.5 - 29.5 6,050,000      
4 CD69-CM 210/00 230-50 2.2 1.2 - 7.2 45.1 - 33.5 7,870,000      
5 CD67-CM100 1 1.2 -5.4 32.2 -25 4,180,000      
6 T-CAM 100 1 0.6 - 3.6 47 - 10 4,360,000      
7 CAM 100 SD24L(tự động) 1 0.6 - 3.6 47 - 10 6,780,000      
  Bơm ly tâm 2canh hut              
8 TF - CAB200-220v 2,2 1,2-6,0 59-40 9,440,000
 
   
9 2CBT73-380v 7,5 1,2-15 89-62 23,390,000      
10 MB 200-220v-50 2,2 1,8-9,0 42 - 29 8,230,000      
  Bom luu luong              
12 CH 150 230-50 1.5 6 - 30 25 - 4 7,870,000
 
   
13 CH 200 230-50 2 6 - 30 28.8 - 8 7,990,000      
14 CHT 300 380-50 3 6 - 30 32.8 - 13.5 11,860,000      
15 CH 300 230-50 3 6 - 30 32.8 - 13.5 11,860,000
 
   
16 CST 300/3" 230/400-50 3 15 - 60 17.5 - 7.5 11,500,000      
17 CST 400/3" 230/400-50 4 15 - 60 103-21 12,100,000      
18 CST 550/4" 230/400-50 5.5 36 - 96 17.3 - 10 13,920,000      
  Bom ap luc        Loai 1(Italy)      
19 U5V200/7T 2 1.8 -8.4 73.6 - 12.5 11,250,000      
20 U5V300/10T 3 1.8 -8.4   16,340,000      
21 U 7V-300/6T 230/400-50 3 1.8 - 8.4 73.6 - 12.5 13,050,000      
22 U 7V-400/8T 230/400-50 4 1.8 - 8.4 103.9 - 21 17,970,000      
23 U 7V-550/10T 230/400-50 5.5 2.4 - 9.6 95.1 - 33 21,660,000
 
     
 
   
24 U 18V-750/8T 400/690-50 7.5 6 - 24 96.1 - 34.3 23,600,000    
25 U 18V-900/9T 400/690-50 9 6 - 24 108 - 38.3 26,020,000    
26 MSVB-3/11 15 9-30 113-83 105,640,000      
27 MSVB-4/15 20 9-30 149-110 119,790,000
       
     
 
   
 
   
28 MSVB-5/18.5 25 9-30 185-137 145,200,000      
29 MSVB-6/22 30 9-30 218-162 152,460,000      
30 MSHD - MSHC - 30 40 36-90 73-152 162,630,000      
31 MSHC -6-37 50 24-60 134-252 188,670,000      
  Bom nuoc thai ( than bom va canh bom la plastic)       Italy      
                 
                 
32 DP60 G (H05RNF 10,2m)  0.5 1.2 - 7.2 8.5 - 2.6 3,090,000      
33 DPV80 G (H07RNF 10,2m)  1 3 - 9 5.4 - 1.7 3,880,000
 
   
34 DPV100 G  (H07RNF 10,2m)  1 3 - 9 7.4 - 2.7 4,000,000      
  Bom nuoc thai ( than va canh bom bang Inox)              
35 DX80 G 2"  (H07RNF 10,2m)  1.4 3 - 12 7.4 - 3.5 8,100,000      
36 DX100 G 2"  (H07RNF 10,2m)  1.8 3 - 18 9.8 - 3.5 8,400,000      
37 JOLLY-80SG 0,8 1,8-9,6 8-0,5 3,880,000      
38 JOLLY-1SG 0,5 1,8-9,6 8,3-3,2 3,630,000      
  Bom nuoc thai ( than bom inox, canh bom bang gang)        
 
   
39 DG80 G 2"  (H07RNF 10,2m)  1.4 3 - 15 8.3 - 3.7 7,380,000      
40 DG100 G 2" (H07RNF 10,2m)  1.8 3 - 18 10.4 - 5.7 7,620,000      
  Bom nuoc thai chuyen dung xu ly moi truong       ITALY      
41 DMT 150 3x400-50 SOMMERG 1.5 6 - 45 16.9 - 3.5 16,700,000      
42 DMT 200 3x400-50 SOMMERG 2 6 - 54 20.9 - 3.2 20,930,000      
43 DMT 300 3x400-50  3 6 - 60 24.9 - 3.4 21,780,000
 
   
44 DMT 550 3x400-50  5.5 6 - 78 27 - 4 29,100,000      
45 DMT 750-4  3x400-50 SOMMERG 7.5 24 - 192 17 - 2.4 35,700,000      
46 DMT 1000 3x400-50 SOMMERG 10 6 - 144 34.9 - 2.1 48,920,000      
  Đầu bơm rời       ITALY      
47 CA 50-200 B , 50 Hz 15 24 - 72 51 - 32 21,780,000
 
   
48 CA 50-200 A 20 24 - 78 58.1 - 38.8 24,780,000      
49 CA 50-250 C , 50 Hz 25 27 - 78 70.8 - 50.5 26,980,000      
50 CA 50-250 A , 50 Hz 30 27 - 78 89.5 - 71.7 32,070,000      
51 CA 65-250B 40 54 - 144 79.5 - 48.5        
52 CA 65-250A 50 54 - 156 89.5 - 54.0        
53 NCB80-80-250C 65 80 - 225 73.5 - 52        
54 NCB80-80-250B 75 80 - 240 87 - 66        
55 NCB80-80-250A 100 80 - 255 98 - 76.3        
  Bơm hỏa tiễn - 4inch       ITALY
 
   
56 4S 14 - 8  2 13.2 57 13,920,000      
57 4S 14 - 12  3 13.2 3 16,520,000      
58 4S 24 - 10  3 24 56 15,340,000      
59 4S 24 - 14  4 24 76 21,780,000      
60 4S 24 - 19  5.5 24 105 29,540,000      
61 4S 24 - 34  10 24 180 36,900,000      
62 4S 24 - 26  7.5 24 138 32,560,000      
  Bơm hỏa tiễn - 6inch              
63 6S 48 - 4 7.5 48 60 34,560,000      
64 6S 48 - 5 10 48 74 40,540,000      
65 6S 70 - 7 15 66 92 72,540,000      
66 6S 70 - 9 20 66 117 78,650,000      
67 6S special 25     146,900,000      
  Bơm công nghiệp        ITALY NHẬP KHẨU      
68 CM 32-160C 2 4.5 - 21 24.7 - 14.1 13,130,000      
69 CM 32-160B 3 6 - 24 28.5 - 14.8 13,880,000      
70 CM 32-160A 4 6 - 27 36.4 - 22.3 14,340,000      
71 CM 40-160A 5.5 9 - 39 35.6 - 25.4 17,000,000      
72 CM 40-200B 7.5 9 - 39 47.0 - 33.4 23,420,000      
73 CM 40-200A 10 9 - 42 57.8 - 43.9 24,500,000      
74 CM 40-250B 15 9 - 42 74.6 - 56.0 31,460,000      
75 CM 40-250A 20 9 - 42 90.4 - 76.0 46,830,000      
76 CM 50-160B 7.5 21 - 78 30.5 - 16.8 23,350,000      
77 CM 50-160A 10 21 - 78 37.0 - 24.5 24,390,000      
78 CM 50-200B 15 24 - 72 51.0 - 32.0 30,620,000      
79 CM 50-200A 20 24 -78 58.1 - 38.8 46,830,000      
80 CM 50-250C 20 27 - 78 70.8 - 50.5 46,830,000 -000
 
   
81 CM 50-250B 25 27 - 78 78.0 - 58.3 55,420,000      
82 CM 50-250A 30 27 - 78 89.5 - 71.7 56,750,000      
83 CM 65-125B 7.5 21 - 12.3 30 - 120 23,720,000      
84 CM 65-125A 10 24.8 - 15 30 - 132 25,050,000      
85 CM 65-160B 15 42 - 144 34.6 - 21.1 29,650,000      
86 CM 65-160A 20 42 - 144 40.6 - 29.8 42,450,000      
87 CM 65-200C 20 54 - 132 44.8 - 32.0 48,280,000      
88 CM 65-200B 25 54 - 132 49.5 - 38.0 49,610,000      
89 CM 65-200A 30 54 - 144 56.7 - 44.0 56,750,000      
90 CM 65-250B 40 54 - 144 79.5 - 48.5 118,580,000      
91 CM 65-250A 50 54 - 156 89.5 - 54.0 127,050,000      
92 CM 80-160D 15 66 - 180 25.6 - 14.6 32,060,000      
93 CM 80-160C 20 66 - 180 29.6 - 16.4 48,400,000      
94 CM80-160B 25 66 -210 31.1 -20.3 54,450,000      
95 CM 80-160A 30 72 - 225 37.9 - 22.9 56,030,000      
96 CM 80-200A 50 96 - 240 59.6 - 46.1 145,200,000      
* CO-CQ đầy đủ.              
* Thời gian bảo hành 12 tháng              
* Giá trên chưa bao gồm thuế VAT       HCM:01/03/2016      
         TPHCM,      

 

đánh giá / Nhận xét
Đánh giá của bạn:  
*
*
*
*
 Captcha

Khi mua hàng tại /, bạn có thể lựa chọn một trong cách mua hàng sau:

Bước 1: Bạn có thể truy cập vào website và thực hiện các cách đặt hàng đơn giản sau:

✅ Nhập thông tin khi đã biết sản phẩm vào ô tìm kiếm, bạn sẽ có kết quả ngay sau khi hoàn thành.

✅ Hoặc bạn có thể click từng danh mục sản phẩm để tìm kiếm:

Bước 2: Tìm được sản phẩm cần mua

✅ Sau khi tìm được sản phẩm cần mua, bạn tiến hành đặt hàng hoặc nếu muốn mua thêm các sản phẩm khác
bạn hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng và quay trở lại sản phẩm khác để tiến hàng mua thêm.

✅ Sau khi đã chọn được sản phẩm cần mua, bạn bấm vào nút THANH TOÁN và điền đầy đủ thông tin cá nhân bảng thông tin
✅ Sau khi điền đầy đủ thông tin và kiểm tra lại đơn hàng, giá tiền, bạn hãy bấm vào nút HOÀN TẤT ĐƠN HÀNG gửi về cho https://.

Hãy để ý điện thoại của mình, https:// sẽ gọi điện lại để xác nhận đơn hàng và thông tin giao hàng!

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0932 633 552 ( zalo/Call)

Chia sẻ:

Thông tin công ty

CÔNG TY TNHH TM & DV AN TOÀN NHƯ Ý

 Địa chỉ:  50/27 Đường Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM
 Điện thoại: (028) 62.69.33.56 -  (028) 62 67 17 36 - (028) 62 67 17 35

Hotline: 0982 424 164 - 0932 633 552 (Mr Hiếu)

Liên hệ báo giá: MR Cảnh 0905115442 - MS Huệ Giám Đốc: 0909324884
 Email: nhuy.pccc@gmail.com  -  nhuy.pccc@yahoo.com 
 Website: www.maybomchuachay24h.com

© Bản quyền thuộc về Công Ty An Toàn Như Ý

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn